BĄDŹ GOTOWY

Zakład pogrzebowy Wrocław – jak należy postępować

W tych najtrudniejszych momentach, gdy członkowie rodziny bardzo często są zdezorientowani z powodu śmierci najbliższej osoby staramy się jak najlepiej przygotować ich do pożegnania zmarłego. Zanim trafi on pod opiekę naszych pracowników przygotowaliśmy kilka porad, które objaśnią etapy i formalności związane z pogrzebem.

Jak należy postępować, gdy zgon nastąpił w domu

Należy zawiadomić Pogotowie Ratunkowe pod numerami 999 (z telefonu stacjonarnego) lub 112 (z telefonu komórkowego). Następnie lekarz, lub osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół zgonu. Po tej czynności można powiadomić pracowników Dolnośląskiego Zakładu Pogrzebowego „Firma Jaśnikowski” pod numerem telefonu 601 916 666 o zgonie i wyrazić prośbę zabrania osoby zmarłej do kostnicy. Kolejnym krokiem jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który na podstawie protokołu zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej wystawi kartę zgonu.

Jak należy postępować, gdy zgon nastąpił w szpitalu

Lekarz prowadzący przygotuje kartę zgonu oraz kartę odbioru zwłok. W zależności od struktury szpitala, dokument można odebrać w sekretariacie oddziału lub u lekarza opiekującą się osobą zmarłą. Ostatnią czynnością w szpitalu jest identyfikacja osoby zmarłej w prosektorium i dostarczenie do jego pracowników karty odbioru zwłok. W tym momencie należy skontaktować się z pracownikiem Dolnośląskiego Zakładu Pogrzebowego „Firma Jaśnikowski” pod numerem telefonu 601 916 666 i powiadomić go o zgonie i postępować zgodnie z przekazanymi informacjami.

Akt Zgonu

W celu wyrobienia aktu zgonu należy udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego na terenie gminy, w której nastąpił zgon, nie zapominając o niezbędnych do tego dokumentach:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty, paszport oraz książeczka wojskowa osoby zmarłej
  • dowód osobisty małżonka osoby zmarłej

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wystawia akt zgonu, wraz z dodatkowymi egzemplarzami oraz potwierdzoną kartę zgonu przeznaczoną dla administracji cmentarza.

Ważne! Radzimy kilkakrotnie skserować kartę zgonu i potwierdzić ich zgodność z oryginałem w Urzędzie Stanu Cywilnego, lub u lekarza wydającego kartę zgonu. Dokument ten przydaje się przy sprawach spadkowych, w bankach oraz innych instytucjach ubezpieczeniowych.

Jeżeli zgon nastąpił na terenie Gminy Wrocław lub Gminy Siechnice wykonamy akt zgonu za Państwa bez doliczania dodatkowych opłat (oprócz kosztów wynikających z wyrobienia wymaganych egzemplarzy i potwierdzenia karty zgonu). Wystarczy dostarczyć niezbędne dokumenty do biura zakładu pogrzebowego, gdzie pracownik przygotuje wymagane upoważnienia i pełnomocnictwa.

Wówczas zapraszamy do biura zakładu „Firma Jaśnikowski”, aby omówić wszystkie szczegóły związane z rodzajem i przebiegiem ceremonii pogrzebowej http://www.pogrzebywroclaw.pl/ceremonie-pogrzebowe/. Nasz pracownik ustali termin pogrzebu, formę pożegnania ze zmarłym lub kremację. Na miejscu nastąpi podpisanie najważniejszych oświadczeń dających naszym pracownikom pełnomocnictwo i prawo do występowania w Państwa imieniu w poszczególnych instytucjach i urzędach. Następnie skieruje do księdza parafii i biura cmentarza, na którym ma nastąpić pochówek (gdzie będą wymagane: karta zgonu przeznaczona dla administracji cmentarza oraz ksero aktu zgonu).

Dokumenty Zmarłego niezbędne podczas pierwszego spotkania w zakładzie pogrzebowym to:

  • karta zgonu, lub akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej i małżonka
  • komplet odzieży
  • dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie usługi pogrzebowej

 

Zasiłek pogrzebowy

Każdej ubezpieczonej osobie, odprowadzającej składki emerytalno-rentowe przysługuje zasiłek pogrzebowy w razie śmierci, lub śmierci osób najbliższych. Od marca 2011 roku wynosi on 4000zł i jest on wypłacany osobie lub instytucji pokrywającej koszty pogrzebu. W imieniu rodziny przygotowujemy kompletną dokumentację do wnioskowania o zwrot zasiłku ZUS lub KRUS. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami informujemy o niezbędnych dokumentach w zależności od indywidualnych sytuacji rodzin.

 

W tym celu prosimy o konsultacje i dostarczenie:

  • zaświadczenia z zakładu pracy o odprowadzaniu składek emerytalno-rentowych lub legitymacji ZUS lub KRUS emeryta-rencisty, ostatniego odcinka emerytury lub renty osoby zmarłej
  • informacji o rodzaju świadczenia wnioskodawcy
  • aktu urodzenia lub aktu małżeństwa potwierdzającego pokrewieństwo między wnioskodawcą, a osobą zmarłą (o wymaganych dodatkowych aktach na bieżąco informują nasi pracownicy po zapoznaniu się z okolicznościami danego klienta)

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pod nr tel. +48 601 916 666 lub +48 698 650 650.

Zapewniamy całodobowy kontakt z pracownikami naszego zakładu.