DOKUMENTY DO POBRANIA

Upoważnienie do odbioru zwłok i rozpoczęcia czynności organizacyjnych pochówku.
upowaznienie
upowaznienie w języku angielskim
upowaznienie w języku niemieckim

Pełnomocnictwo dla Pracownika Dolnośląskiego Zakładu Pogrzebowego „Firma Jaśnikowski”, dające prawo reprezentowania zleceniodawcy i występowania w jego imieniu w urzędach i instytucjach państwowych podczas transportu zwłok z terenu Polski i krajów UE.
pelnomocnictwo
pelnomocnictwo w języku angielskim
pelnomocnictwo w języku niemieckim

Formularz informacyjny
Formularz informacyjny

Zlecenie kremacji
zlecenie kremacji

Jednocześnie informujemy, że podpisując upoważnienie wyrażają Państwo zgodnę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dolnośląski Zakład Pogrzebowy „Firma Jaśnikowski” Robert Jaśnikowski w celu sporządzenia dokumentacji umożliwiającej organizację pochówku lub uzyskanie zasiłku pogrzebowego od właściwych jednostek administracyjnych.
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma Pani/Pan prawo dostępu do tych danych jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.