PRZEWÓZ ZMARŁYCH

Wykonywanie usług w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu zwłok lub szczątków.

1. Nazwa i adres Podmiotu składającego ofertę
Dolnośląski Zakład Pogrzebowy „Firma Jaśnikowski” Robert Jaśnikowski z siedzibą przy ul. Gen. R. Traugutta 107 we Wrocławiu
telefon kontaktowy: +48 601 916 666
e-mail: jasnikowski@outlook.com

2. Przedmiot oferty
Przygotowana oferta dotyczy wykonywania usług w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu zwłok lub szczątków ludzkich. Zakres oferowanego zlecenia obejmuje odbiór, przewóz i przechowywanie zwłok oraz załatwienie wszelkich formalności, które są niezbędne do międzynarodowego przewozu zwłok i szczątków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ekonomicznymi, finansowymi i technicznymi w krajach pośrednich i docelowych.

3. Cel
Głównym celem powstania poniższej dokumentacji jest niesienie profesjonalnej pomocy Rodakom oraz osobom, które pragną sprowadzić ciała zmarłych do miejscowości docelowej, w której ma odbyć się pochówek. Dolnośląski Zaklad Pogrzebowy „Firma Jaśnikowski” planuje rozszerzyć swoją działalność na arenie krajowej i międzynarodowej, w celu podtrzymania swojej renomy, zdobycia większego doświadczenia oraz promocji firmy.

4. Rodzaj oferty
Niniejsza oferta jest usługą międzynarodową.

5. Odbiorca oferty
Usługi kierowane są do rodzin, osób prywatnych i publicznych instytucji, z którymi pragnęlibyśmy nawiązać stałą współpracę.

6. Szczegółowy opis oferty.
6.1. Opis

W momencie powierzenia wykonania w/w usługi, Przedstawiciel Dolnośląskiego Zakładu Pogrzebowego zostaje upoważniony do reprezentowania klienta przed krajowymi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi w Polsce i krajach Uni Europejskiej w celu dopełnienia formalności i pozyskania niezbędnych zezwoleń związanych z transportem zwłok lub szczątków poza granice danego terytorium administracyjnego:

  • wyrabianie dokumentów zagranicznych
  • konsularne przepustki dla zwłok i szczątków
  • tłumaczenia aktów zgonu i innych dokumentów
  • lotniczy i drogowy transport zwłok i szczątków
  • odprawy graniczne – celne i sanitarne

Następnie przeprowadzane są przygotowania do odbioru i przewozu zwłok lub szczątków oraz ustalany jest termin realizacji usługi. Oferta może zostać rozszerzona o organizację ceremonii pogrzebowej.

6.2. Sprzęt specjalistyczny
Przewóz zwłok lub szczątków odbywa się samochodem przeznaczonym do takiego transportu zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2017., (DzU. nr 249 poz. 1866). Flota, którą dysponuje Dolnośląski Zakład Pogrzebowy „Firma Jaśnikowski” składa się z autokarawanów marki Mercedes oraz Kuhlmann. Posiadamy niezbędną odzież ochronną i materiały dezynfekujące, których stan i jakość kontrolowane są przed wykonaniem każdej usługi. Transport zwłok odbywa się przy użyciu trumny z metalowym wkładem z odpowiednimi filtrami, która spełnia wymogi polskiego SANEPID-u. Podczas przewozu szczątków, są one dobrze zabezpieczone w hermetycznie zamkniętej urnie, na której widnieją dane osobowe zmarłego oraz numer referencyjny certyfikatu kremacji.

6.3. Personel
Dolnośląski Zakład Pogrzebowy „Firma Jaśnikowski” starannie selekcjonuje swój personel do wykonania w/w. usługi, aby klient mógł liczyć na stały kontakt z pracownikami w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub ukraińskim. Podczas pełnionyh obowiązków, ich praca charakteryzuje się taktem i kulturą osobistą i szacunkiem wobec zmarłego.

6.4. Termin realizacji usługi
Na czas realizacji usługi ma wpływ okres oczekiwania na sporządzenie niezbędnej dokumentacji, umożliwiającej międzynarodowy przewóz zwłok, lub szczątków, kontrola sprzętu i samochodu transportowego oraz indywidualne ustalenia z klientem. Przewóz zwłok, lub szczątków odbywa się całodobowo.

6.5. Podstawy prawne
Zagadnienie transportu zwłok, a zwłaszcza ich przewozu do Polski z zagranicy, regulują w prawie polskim trzy podstawowe akty prawne. Są to:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

Dolnośląski Zakład Pogrzebowy „Firma Jaśnikowski” jest zobowiązany do starannego dopełnienia wszelkich formalności zgodnie z prawem krajów pośrednich i docelowych. Przewóz zwłok, lub szczątków odbywa się tylko i wyłącznie środkami przewozowymi, które otrzymały niezbędne certyfikaty sanitarne.

6.6. Koszt wykonania usługi.
Kosztami zostaje obciążony klient Dolnośląskiego Zakładu Pogrzebowego „Firma Jaśnikowski”, któremu zleca się wykonanie powyższej usługi. Wstępne rozliczenie jest przedstawiane klientowi przed rozpoczęciem prac i podpisaniem umowy. Zawsze jest informowany o dodatkowych kosztach, które wynikły podczas transportu i do niego należy decyzja, jak postępować.